Risk Analizi

 

* İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;
* Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
* Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
* İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
* Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
* Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.