Diğer Sağlık Personelinin Eğitimi

 

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

Kimler Katılabilir:
* Hemşire
* Sağlık memuru
* Acil tıp teknikeri
* Çevre sağlığı teknikeri