Mobil Sağlık Hizmeti

 

İŞE GİRİŞTE GEREKLİ OLAN SAĞLIK TARAMALARI
* Solunum fonksiyon testleri
* Odiometri ölçümleri
* Kan tetkikleri
* Hemogram
* Rutin Hemotolojik Tetkikler (Şeker,Üre vb.)
* Karaciğer Profili (ALT,AST,ALP,Gamma GT)
* Hepatit Markırları
* Ağır Metal Tetkikleri (Kurşun vb.)
* Akciğer Grafisi Çekimi
* Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Sağlık Muayenesi
* Portör Muayenesi